06 oktober 2016

«Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag»

Norge skal komme styrket ut av de krevende omstillingene vi nå står i. -Budsjettet for 2017 inneholder målrettede tiltak for å motvirke arbeidsledigheten i de regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet. Dette er et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag, sier finansminister Siv Jensen (Frp). Samleside for Statsbudsjettet...
Les mer
06 oktober 2016

Styrker internasjonalt nettverk mot dataangrep

KraftCERT styrker arbeidet mot dataangrep gjennom medlemskap i det internasjonale sikkerhets- og håndteringsnettverket FIRST – Forum of Incident Response and Security Teams. FIRST er det største internasjonale nettverket for informasjonsdeling og samarbeid om å sikre industrielle kontrollsystemer og kritisk infrastruktur mot angrep og trusler som stadig oftere blir sett i sammenheng med tradisjonelle konflikter og...
Les mer
05 oktober 2016

Ny biogastankstation i Høje-Taastrup skal sikre grøn varekørsel

E.ON Danmark indvier 6. oktober 2016 en ny biogastankstation i Høje-Taastrup Transportcenter, som drives i partnerskab med OK. Biogastankstationen, der skal gøre varedistributionen i hovedstadsområdet CO2-neutral, ligger centralt placeret i Høje-Taastrup Transportcenter, der er knudepunkt for gods- og varedistribution til Storkøbenhavn. Her tanker hundredvis af last- og varebiler dagligt, når de skal bringe varer ud...
Les mer
05 oktober 2016

Varmeste september på 116 år

Årets septembermåned var den varmeste siden 1900, ifølge Meteorologisk institutt. Aller mildest har det vært sør i landet. Særlig Vestlandet har hatt enkeltdager med svært høye temperaturer. I både Bergen og Stavanger ble det målt nye maksimumstemperaturer på henholdsvis 27,6 og 27,3 grader den 16. og 13. september. – Begge byene har hatt høyere middeltemperatur...
Les mer
05 oktober 2016

Regeringen hotar elnätsbolagen

Elnätsbolagen har höjt priserna kraftigt de senaste åren. Nu hotar energiminister Ibrahim Baylan med att prisreglera hårdare. Jättarna Vattenfall och Ellevio (före detta Fortum) är klart värst. Mellan åren 2010 och 2016 har de höjt elnätspriset med 38 procent. Övriga bolag har i snitt höjt med 16 procent, enligt Villaägarnas sammanställning. Det är väldigt höga...
Les mer
05 oktober 2016

Høringssvar: Overimplementering af energieffektiveringsdirektiv

I et udkast til ny bekendtgørelse om energivirksomheders og bygningsejeres oplysning af elforbrugere og slutkunder om energiforbrug og fakturering bliver der stillet krav om fremsendelse af faktureringsoplysninger baseret på faktisk forbrug op til 4 gange årligt. Bekendtgørelsen er et led i implementeringen af energieffektiviseringsdirektivet. Dansk Energi mener helt overordnet, at der er tale om en...
Les mer