Nyhetsartikkel

19 desember 2016

Billige solceller skal integreres i generelt VE-system

Et nyt udbud af solceller viser, at solenergi er kommet rigtig langt ned i pris, og at det er på tide at lade modne vedvarende energiteknologier dyste på samme vilkår.

Energistyrelsens udbud af støtte til solceller er afgjort med et tillæg til markedsprisen på 12,89 øre/kWh i 20 år for de ni vindende tilbud. Det oplyser Energistyrelsen.

Tre selskaber ejet af Danske Solmarker A/S har vundet soludbuddet og skal etablere parker med en samlet kapacitet på 21,6 MW. Den samlede støtteudgift er cirka 2,8 millioner kroner årligt eller væsentligt mindre end de oprindeligt forventede otte millioner kroner/år. Energistyrelsen konstaterer da også, at elektricitet fra danske solceller nu er konkurrencedygtig med de billigste kilder til vedvarende energi, og den udlægning får støtte fra Dansk Energi.

– Det er glædeligt og viser, at industriel solenergi efterhånden er kommet rigtig langt ned i pris. Samtidig viser resultatet, at udbud er den rigtige vej at gå for at få VE-omkostningerne bragt ned. Man kan godt se for sig, at de modne VE-teknologier som landvind og industriel sol vil kunne indgå i udbud på lige fod, siger afdelingschef i Dansk Energi Stine Leth Rasmussen.

– Med et støttesystem baseret på udbud mellem flere teknologier bliver omkostningerne til vedvarende energi mere gennemskuelige, og det bliver lettere at se, hvad der giver mest værdi for pengene, fortsætter hun.

Samtidig påpeger Stine Leth Rasmussen, at mindre – og mindre effektive solanlæg – endnu får et betydeligt indirekte statstilskud i form af at være fritaget for afgift for den strøm, man selv forbruger. Disse anlæg modtager en støtte svarende til over det dobbelte af vinderbuddene fra Danske Solmarker.

Udbuddet, der tiltrak i alt 36 tilbud på i alt 79 MW, var også åbent for projekter i Tyskland op til 2,4 MW, men der blev ikke afgivet sådanne tilbud. Energistyrelsen forventer at underskrive kontrakterne med vinderne inden jul, og først da kan resultatet anses for endeligt, oplyser styrelsen.

Kommentarer

kommentarer