Tag

Klima

GE Expands SF6-free High-Voltage Product Portfolio to Help Cut Global Greenhouse Gas Emissions

GE is expanding its SF6-free portfolio to include all key high-voltage levels by 2025 GE’s Green Gas for Grid (g3) high-voltage products reduce global warming potential (GWP) by more than 99%, while offering proven technical performance Since 2017, installation of more than 386,000 tons of CO2 equivalent have been avoided on the grid as a result of GE’s g3 high-voltage products

Regjeringen nedsetter beregningsutvalg for klima

Regjeringen har oppnevnt et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Beregningsutvalget skal bidra til å anslå klimaeffekt av statsbudsjettet, og peke på områder der det kan være behov for å øke kunnskapen og gi råd om metodeutvikling for tiltaks- og virkemiddelanalyser. Det er viktig kunnskap i arbeidet med å nå klimamålene. Utvalget skal ledes av professor Jørn Rattsø.
1 2 3 7