Nyhetsartikkel

16 desember 2016

Elnätsjättarna ger miljardutdelningar till ägarna

De största elnätsbolagen i Sverige gjorde förra året en vinst på 9 miljarder kronor.

Men vinsterna stannade inte kvar i bolagen. 9 av 10 bolag gav koncernbidrag eller utdelning till sina moderbolag, rapporterar Lantbrukets affärstidning ATL.

9,1 miljarder kronor. Det var den sammanlagda vinsten Sveriges tio eljättar gjorde under förra året. Men istället för att behålla pengarna visar årsredovisningarna att stora summor försvunnit ur nio av tio bolag.

Totalt lämnade nio elnätsbolag nästan sju miljarder kronor i koncernbidrag och utdelningar till sina moderbolag, enligt en granskning som Lantbrukets affärstidning ATL har gjort.

Toppar listan gör Vattenfall Eldistribution som gav 2,2 miljarder till moderbolaget – statligt ägda Vattenfall AB. Vattenfall är samtidigt det bolag som höjt sina elnätsavgifter mest det senaste året, och fler höjningar är på väg till 2017.

Eon: Våra ägare vill ha avkastning
Nummer två är Eon, vars två bolag lämnade närmare två miljarder i koncernbidrag 2015. Företagets kommunikationschef Johan Aspegren säger till ATL att man investerar dubbelt så mycket, nästan 4 miljarder, för att öka kvalitén och se till driftsäkerheten i nätet.

Han säger också att det vore mer rättvist att titta på hur mycket koncernen givit i bidrag i jämförelse med hur mycket pengar som finns bundet i bolaget – i Eons fall är koncernbidraget på två miljarder i så fall fem procent av tillgångarna. Samma siffra gäller för Vattenfall.

– Våra ägare har investerat massor med pengar i detta bolag och precis som i alla andra bolag vill ägarna ha avkastning på de pengar de stoppat in, säger Aspegren till tidningen.

Ett bolag behöll vinsten
Det enda av de tio stora elnätsbolagen som behöll pengarna är Mälarenergi Elnät.

– Vi inser att pengarna behöver stanna i företaget för att vi ska kunna göra nödvändiga investeringar i elnätet, säger bolagets vd Asoos Rasool.

Enligt ATL har Vattenfall, Eon och Ellevio – tidigare Fortum – lämnat totalt 24,6 miljarder i koncernbidrag till ägarna de senaste åren. Energimarknadsinspektionen uppger för tidningen att man aktivt jobbar med att begära ändringar av lagen, och att det kan bli aktuellt när det gäller just den här delen av marknaden som i nuläget är oreglerad.

Kommentarer

kommentarer