Nyhetsartikkel

16 desember 2016

Dansk Energi får egen plads i Det Miljøøkonomiske Råd

Fremover vil Dansk Energi være repræsenteret i Det Miljøøkonomiske Råd med egen plads. Et flertal i Folketinget står bag ændringen i rådets sammensætning.

Et flertal i Folketinget har valgt at give Dansk Energi egen plads i Det Miljøøkonomiske Råd. Det viser betænkningen fra behandlingen af lovforslaget, der bliver endeligt vedtaget den 19. december.

Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi, er glad for, at et stort flertal i Folketinget tildeler et af landets store væksterhverv egen plads.

– Energibranchen er et af landets største erhverv. Erhvervet eksporterer årligt for over 70 milliarder kroner og beskæftiger 55.000 mennesker. Samtidig er leveringssikkerheden og effektiviteten hos energibranchens kernetropper indenfor el- og fjernvarmeproduktion afgørende for andre erhvervs udvikling. Jeg ser sædet i Det Miljøøkonomiske Råd som en anerkendelse af energibranchens betydning både for den grønne omstilling og for den danske økonomi, siger Lars Aagaard.

Dansk Energi har tidligere delt en plads i Det Miljøøkonomiske Råd med Dansk Fjernvarme, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og Dansk Affaldsforening, som bibeholder deres fælles sæde i Rådet.

– Vi har haft et godt samarbejde om det sæde, vi hidtil har delt i Det Miljøøkonomiske Råd, og det takker jeg for. Med ændringen får vi samlet en endnu stærkere stemme, og det er vigtigt, når vi taler om samspillet mellem miljø og økonomi, siger Lars Aagaard.

Det Miljøøkonomiske Råds opgave er at belyse samspillet mellem økonomi og miljø og belyse effektiviteten i miljøindsatsen. Rådet er sammensat af repræsentanter fra erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, miljøorganisationer og regeringen, samt særligt kyndige i samspillet mellem økonomi og miljø.

Kommentarer

kommentarer