Tag

Resultater

Meget godt resultat for Akershus Energi i 2018

Akershus Energi oppnådde et meget godt resultat for 2018 med et resultat etter skatt på 189 millioner kroner. Det er 45 millioner kroner mer enn for 2017. - Selv om det vesentligste av resultatøkningen skyldes en betydelig økning i kraftprisen, gjenspeiler det også en meget god økonomisk utvikling i konsernet, etter flere år med effektivisering og solid innsats fra dyktige medarbeidere, og etablering av nysatsinger, sier konstituert konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

Sterkt kvartal og styrket posisjon

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 2679 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en økning på 1243 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017. Økningen var drevet av høyere nordiske kraftpriser, men ble delvis motvirket av negative effekter knyttet til energikontrakter. Resultat etter skatt i tredje kvartal endte på 1265 millioner kroner.
1 2 3 6