Nyhetsartikkel

18 desember 2016

Elbussar kommer på bred front

Elhybridbussar som laddas underifrån utan sladdar börjar i januari 2017 trafikera en linje i Södertälje.

Försöket är ännu ett steg på vägen mot ett Stockholm där tysta, energisnåla elbussar blir ett vardagsinslag i stadsbilden.

Eftersom elmotorn i eldrivna bussar har högre verkningsgrad än dagens bussmotorer gör de av med mindre energi. De bullrar betydligt mindre och släpper inte ut några avgaser.

De flesta är överens om att eldrivna bussar kommer att komma på bred front. Det rullar redan elhybridbussar som har en elmotor som laddas när bussen kör och därmed minskar användningen av bensin, diesel, etanol eller biogas, skriver DN.

Men det stora steget mot elektrifierad busstrafik och renare stadsluft är bussar som helt eller nästan helt drivs med elektricitet. I många städer pågår försök med elbussar. Linje 73 mellan Ropsten och Karolinska institutet körs sedan förra våren med elhybridbussar som laddas vid ändhållplatserna.

Rent teoretiskt klarar Volvobussarna att köra sju av linjens åtta kilometer på el. I praktiken har de ibland behövt köra på diesel betydligt mer eftersom bussarna ofta har fastnat i biltrafiken och då har inte kraften i elmotorn räckt för huvuddelen av sträckan.

– Det har också varit en del bekymmer med att linjen är så belastad att vi egentligen hade behövt ledbussar i rusningstrafiken och eldrivna ledbussar finns ännu inte, konstaterar trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) enligt DN.

På onsdagsförmiddagen invigdes ett nytt försök med eldriven busstrafik i Södertälje. Den milslånga linje 755 mellan Södertälje syd och Astrabacken blir en eldriven linje. Här laddas elbussarna av märket Scania genom induktion underifrån. Det betyder att det inte behövs några sladdar för att ladda dem och att tekniken inte kräver att det byggs laddstationer vid hållplatserna. Även de här bussarna har extramotorer så att de kan köras på miljödiesel om den elektriska laddningen inte räcker till eller tekniken havererar.

Landstinget och SL arbetar som bäst med en plan för hur eldrift ska införas på bred front. Planen ska bli klar nästa år, men någon elbussrevolution blir det inte de närmaste åren.

– Vi måste pröva tekniken ordentligt först. Det handlar även om ekonomi. Det vore inte särskilt klokt att skrota en stor flotta relativt nya bussar och ersätta dem med nyinköpta elbussar som är dyra, konstaterar Kristoffer Tamsons.

Nästa upphandling av busstrafiken i Stockholms innerstad ska göras tidigast 2022 och senast 2026. Det är i samband med den upphandlingen som det kan ske ett genombrott för elbussar på bred front i huvudstaden.

– Det vi ser är att det i första hand är innerstaden som kommer att få elbussar. Det är där de gör störst nytta genom att minska bullret och förbättra luften, säger Kristoffer Tamsons.

Ett problem att lösa för bussfabrikanterna är eldrift i långa ledbussar. Allt fler linjer i innerstaden och närförorterna har så mycket resenärer att de körs med ledbussar. Om bussar med eldrift ska vara framtiden krävs det att även långa, tunga bussar kan köras driftssäkert på el. Annars är spårväg en betydligt mer kapacitetsstark lösning för busslinjer med hårt resenärstryck.

Många är intresserade

Intresset för eldriven busstrafik är massivt. Omkring 40 företag och organisationer deltar i EU-projektet ZeEUS för eldriven busstrafik och försök pågår i många städer.

Försöket på linje 73 görs av Volvo, Siemens, Vattenfall, SL och Stockholms stad.

Försöket på linje 755 i Södertälje görs av Scania, Vattenfall, SL, Södertälje kommun och KTH. Det har en budget på 38,5 miljoner.

Statliga Energimyndigheten är med ekonomiskt på ett hörn i båda försöken

Kommentarer

kommentarer