Nyhetsartikkel

07 desember 2022

Magasinfyllinga 1,9 prosent lågare enn medianen for veke 48

Magasinfyllinga i veke 58 i Norge var 75,4 prosent. Median magasinfylling for veke 58 er 77,3 prosent.
Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 75,4 prosent. Gjennom veka sank magasinfyllinga med 2,7 prosenteininger

Dam Eidefoss

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 48, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen

Kommentarer

kommentarer