Nyhetsartikkel

19 desember 2016

Endelig klarhed om energispareordningen

Energi-, forsynings- og klimaministeren inviterer fredag eftermiddag til underskrivning af ministerens aftale om energispareordning frem mod 2020. Dermed sætter regeringen punktum for en lang proces. Ministerens aftale indeholder både positive og negative elementer.

Mange måneders uklarhed på energispareområdet afsluttes fredag eftermiddag med energi-, forsynings- og klimaministerens aftale om rammerne for en ny energispareordning.

På den positive side er, at ordningen fremover har et lavere energisparemål generelt og mest markant for elsektoren, hvilket forventeligt vil nedbringe omkostningen. På den negative side tæller, at ordningen skal give tilskud til aktiviteter, som ville blive gennemført under alle omstændigheder. Analyser fra Tænketanken Grøn Energi viser eksempelvis, at kollektive solvarmeanlæg, der er blevet inkluderet, ville blive etableret uanset en energispareordning, ligesom ledningsoptimering ikke er et initiativ, der reelt bidrager til at reducere energiforbruget.

– Vi har trods det valgt at imødekomme ministerens stærke ønske om at komme videre med sin energispareordning, da processen har været så lang, at der er behov for afklaring. Både for kundernes skyld, men også for elnetselskaber, rådgivere og håndværkere, der bidrager til at levere besparelser, siger Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.
På det mere tekniske niveau indeholder ministerens energispareordning en del opstramninger af reglerne, og det er positivt.

– I hele forløbet har vi fokuseret på, at myndighederne reelt påtager sig det ansvar, der følger med ordningen. Det er politisk besluttet, at netselskaberne skal løfte denne opgave. Vi vil derfor blive ved med at presse på for, at minister og ministerium tager politisk ansvar for ordningen og følger op, hvor det er nødvendigt, siger Lars Aagaard.

Kommentarer

kommentarer