Nyhetsartikkel

19 desember 2016

Elavgiften trappes opp fra nyttår

Også i år stiger elavgiften/ENOVA-avgiften fra nyttår. «Best guess» er ett øre (pluss inflasjonsjusteringen) og da er vi på 17,32 øre per kWh, skriver Defo på sine nettsider.

Svaret får vi når Stortinget vedtar statsbudsjettet for neste år.

Statsbudsjettet – elavgiften øker fra nyttår
Det så ikke ut som at Venstre og KrF skulle bli hørt på ønsket om å øke elavgiften ytterligere med ett øre etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene, V og KrF. Men etter komitébehandlingen fredag forrige uke så det annerledes ut. Men når flertallet i komiteen vil øke elavgiften, er det ingen grunn til å tro at Stortinget takker nei til 630 millioner å fordele.   

Av innstillingen fra komiteen, avgitt fredag 9. desember, heter det:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, støtter forslaget om at satsingen på Enova styrkes, ved at den årlige bevilgningen som overføres til Klima- og energifondet trappes opp til 2 mrd. kroner fra og med 2018. I tillegg kommer inntekter fra påslaget på nettariffen, som for 2017 er anslått til 630 mill. kroner».

Etter dette ser det ut til at elavgiften fra neste år blir 17,32 øre/kWh.

Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder. Det betyr at økt elavgift medfører økt skattlegging av klimavennlig forbruk. I tillegg ser vi at økningen kommer etter en rekke tidligere økninger av avgiften i den sittende regjeringens periode.

8 ganger større økning i elavgiften
Bensin- og dieselavgiften har økt med 4,7 og 4,5 prosent siden den blå-blå regjeringen tok over i 2013.

I løpet av den samme perioden har elavgiften økt med hele 37,8 prosent.

Elavgiften har dermed økt med over åtte ganger så mye som bensin- og dieselavgiften!

Over 50 % av nettleien er avgifter til staten
Nettleien er nå dyrere enn strømprisen. Fjerner du avgiftene staten har lagt på fra nettleien – som er vel halvparten av prisen kunden betaler til nettselskapet – er ikke forskjellen mellom pris på bruk av nettet og kjøp av kraft all verden, skriver Defo på sine nettsider.

 

Kommentarer

kommentarer