30 juni 2016

Milstolpe i OKGs förbättringsarbete

Genom att nu häva beslutet om särskild tillsyn ger Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, OKG ett kvitto på att organisationens arbete med ständiga förbättringar ger goda resultat. Den samlade bedömning som myndigheten gör av det senaste årets verksamhet vid OKG ger vid handen att organisationen åtgärdat bristfälligheter som myndigheten påpekat tidigare. För drygt tre år sedan beslutade SSM...
Les mer
30 juni 2016

O3 levererar el efter underhållsavställning

Den 28 juni kunde Oskarshamn 3 (O3), en av de största kokvattenreaktorerna i världen, åter leverera klimateffektiv och trygg baskraft till den svenska industrin och de svenska hushållen efter en framgångsrik underhållsavställning. Den korta underhållsavställningen, planerad till 25 dygn, hade en diger lista på planerade åtgärder i anläggningen, både på säkerhets- och driftsrelaterade system. Trots...
Les mer
29 juni 2016

Thorhild Widvey ny styreleder i Statkraft

Thorhild Widvey er valgt som ny styreleder i Statkraft. Halvor Stenstadvold er valgt som ny nestleder. Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna blir nye styremedlemmer. Thorhild Widvey har bred styreerfaring fra flere ulike virksomheter og er i dag styremedlem i Kværner. Hun har tidligere vært kulturminister (2013-2015), olje- og energiminister (2004-2005), samt statssekretær i...
Les mer