Tag

Statkraft

Sterkt kvartal og styrket posisjon

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 2679 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en økning på 1243 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017. Økningen var drevet av høyere nordiske kraftpriser, men ble delvis motvirket av negative effekter knyttet til energikontrakter. Resultat etter skatt i tredje kvartal endte på 1265 millioner kroner.