Nyhetsartikkel

20 desember 2016

Solstøtteordning stormet fem minutter i lukketid

Myndighederne er gået i alarmberedskab efter en gammel kending har søgt om at opstille 1.650MW solceller. Det er gamle projekter, siger ansøgeren.

Sagen om støtte til solenergi er igen blusset op for fuld lue. Sent torsdag eftermiddag indleverede Solenergi Danmark via den såkaldte overgangsordning ansøgninger om at installere solceller for 1.650MW. Det svarer til godt det dobbelte af den aktuelt samlede danske sol-kapacitet

”Vi har ikke nået at se på de konkrete sager endnu. Men alle er blevet beordret overarbejde og juleferien er inddraget, så vi kan få gennemgået sagerne for, om betingelserne er opfyldt,” siger VE-koordinator hos Energinet.dk, Sisse Guldager Larsen til EnergyWatch.

For solen står yderst lavt over solcelleordningen. I sidste måned blev det meddelt, at overgangsordningen blev sat i bero ved årsskiftet, da det er en af de statsstøtteordninger, der var omfattet af EU-Kommissionens toårige dispensation i 2014. Derfor haster det med at få afklaret sagen. En enkelt solspekulant kan tage livet af solpulje Imidlertid er der ikke tale om nye ansøgninger, fastslår Solenergi Danmarks direktør, Anders Ztorm. De mange megawatt er derimod projekter, der er påbegyndt før VE-støtteloven trådte i kraft den 1. juni 2015. Projekter, der desuden aktuelt er under behandling i Energiklagenævnet.

”Det er projekter, vi har genansøgt, og fordi Energinet.dk har fejlbehandlet vores ansøgninger,” siger direktøren.I foråret søgte Anders Ztorm således om at opføre 3.600MW gennem den såkaldte 60/40-ordning. Indtil da havde støtteordningen – der sikrer en afregning på 60 øre/kWh i 10 år efterfulgt af 40 øre/kWh i en tilsvarende periode – levet en uhyre diskret tilværelse siden oprettelsen i 1999. Den pludselige solstorm mod ordningen, som andre derudover havde søgt for omkring 900MW, fik i maj myndighederne til at gå i panik.

På rekordtid hastede et politisk flertal en lov igennem, der fik lukket ned for ordningen. Folketinget afliver solcelleordning med hasteindgreb Men det var forkert, at Energinet.dk dengang afviste alle ansøgninger en bloc, mener Anders Ztorm. For selv om de 3.600MW i foråret blev søgt som nye projekter og via en række underselskaber, så skete det efter myndighedernes anvisning og vidende om, at en stor del af projekterne var igangsat tidligere, fastslår han.

”Vi har kun ageret i forhold til lovgivningerne. Det, vi nu igen har søgt om, er under en tidligere lovgivning, mens det, vi søgte om i foråret, var under den nye lovgivning, som så blev lavet om med tilbagevirkende kraft. Men man kan ikke blande de to ting sammen,” siger han.Mandag morgen er der åbent samråd med energiminister Lars Chr. Lilleholt om sagen, der er en del af den aktuelle behandling af VE-lovgivningen om bl.a. også de kystnære havmøller og Kriegers Flak.

Kommentarer

kommentarer