18 august 2021

Må 11 år tilbake for å finne høgare strømprisar

Kraftsituasjonen veke 32, 2021; Høge brenselprisar og svekka hydrologisk balanse trekk opp kraftprisane, skriv NVE i kraftsituasjonsrapporten for veke 32. Det hydrologiske underskotet i Noreg har auka dei siste vekene og låg 11,5 TWh under normal ved utgangen av veke 32. Saman med høge brenselkostnadar på kontinentet, bidreg dette til at dei norske kraftprisane no...
Les mer
18 august 2021

10,6 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 32 2021 Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 32 var fyllingsgrada i norske magasin 68,2 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,5 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 78,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 79,7 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast...
Les mer
16 august 2021

Strømprisene tar helt av!

Flott sommervær og høye råvarepriser får skylden for prisøkningen vi opplever i den nordiske strømprisen om dagen. Det er ikke bare spotprisen som stiger til nye høyder, men også fremtidsprisene har løftet seg, spesielt den siste tiden, skriver Entilios i ukas kraftkommentar.  Flott sommervær til besvær Så langt i år har ikke den nye vindkraftparken...
Les mer
13 august 2021

Sterk auke i strømprisane

Kraftsituasjonen veke 31, 2021: Auke i kraftpris i Nord-Noreg I førre veke var gjennomsnittsprisen 47,0 øre/kWh i Nord-Noreg (NO4), ein auke på 56 prosent frå veke 30. Det var i utgangspunktet tatt ut ein del vasskraftproduksjon i Nord-Noreg for vedlikehald, og førre veke vart det tatt ut ytterlegare produksjon. Dette kan ha bidrege til at...
Les mer
13 august 2021

Magasinfyllinga i Norge er no 9 prosent lågare enn gjennomsnittet for denne veka.

Nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 31 var fyllingsgrada i norske magasin 68,7 prosent. Magasinfyllinga i Norge er no 9 prosent lågare enn gjennomsnittet for denne veka i Norge. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 77,7 prosent. Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (elspotområde 1) med 79,8 prosent. Vest-Noreg (elspotområde 5) hadde...
Les mer
29 juli 2021

Kraftsituasjonen veke 29, 2021 Vedvarande høge kraftprisar i sørlege Norge i uke 29, opplyser NVE. Fortsatt store skildnader i strømprisane mellom nord og sør. Kraftprisen i Noreg auka førre veke, med unntak av Nord-Noreg (NO4). Det er framleis store skilnader i kraftprisen mellom prisområda i Noreg. For dei sørlege prisområda (NO1, NO2, og NO5) vart...
Les mer
28 juli 2021

Uendra magasinfylling på landsbasis. Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgrada i norske magasin 68,6 prosent.Det er 4,7 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge. Fyllingsgrada var same som veka før. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 73,3 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 79,1 prosent, mens Vest-Noreg (område...
Les mer
24 juni 2021

Åtte tiltak skal rydde opp hos strømselskapene

I et brev til Olje- og energidepartementet legger Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) frem åtte tiltak som skal gjøre strømmarkedet enklere og mer oversiktlig for strømkunden, opplyser NVE. - Det er viktig at regelverket bidrar til oversikt og tillit i strømmarkedet. Informasjonsskjevheten mellom forbruker og kraftleverandør er en av de største utfordringene i markedet i dag. Nå foreslår vi å stramme inn regelverket på en rekke områder. Blant annet skal informasjon om gjeldende pris- og avtale til enhver...
Les mer
23 juni 2021

Magasinfyllinga i Norge er 5,1 prosent høyere enn normalen for årstida

Framleis stor auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 24 var fyllingsgrada i norske magasin 63,0 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 57,9 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (område 1) med 71,5 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 50,1 prosent. Energiinnhald...
Les mer
09 juni 2021

Magasinfyllinga i Norge er 5,2 prosent høyere enn normalen for årstida

Framleis stor auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 22 var fyllingsgrada i norske magasin 52,9 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 5,5 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 47,7 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (område 1) med 61,2 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 35,4 prosent. Energiinnhald...
Les mer
02 juni 2021

3 prosent høyere magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Meir vatn i magasina. Ved utgangen av veke 21 var fyllingsgrada i norske magasin 47,3 prosent. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 44,3 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 56,7 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 27,9 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad...
Les mer
01 juni 2021

Rekordmange byttet strømleverandør første kvartal 2021

Det ble gjennomført over 200 000 bytter av strømleverandør 1. kvartal 2021. Aldri før har det blitt gjennomført flere bytter i løpet av et kvartal. Den svake trenden med reduserte markedsandeler for den største kraftleverandøren i hvert nettområde fortsetter. Det viser oppdaterte tall over sluttbrukermarkedet fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) – Det er en...
Les mer
26 mai 2021

2,4 prosent høyere magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 20 var fyllingsgrada i norske magasin 42,4 prosent. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,3 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 39,0 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 52,0 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 23,1 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
26 mai 2021

Mildare vêr og snøsmelting

Aukande temperaturar førte til ein nedgang i kraftforbruket i Norden førre veke. Nedgangen i Noreg var på 9 prosent samanlikna med veka før. Samstundes skaut snøsmeltinga fart. Dette bidrog til at den norske kraftproduksjonen auka med 7 prosent. Interne flaskehalsar i Norden bidrog til prisforskjellar mellom dei sørlege prisområda i Noreg, og dei andre prisområda...
Les mer
26 mai 2021

Hvordan vil klimaendringene påvirke damsikkerheten i Norge?

Norske dammer har generelt god sikkerhet, men økte flommer i fremtiden kan bli en utfordring. Dammene med størst bruddkonsekvenser må prioriteres slik at sikkerheten ikke svekkes som følge av klimaendringene. I en ny rapport har NVE gjort en kartlegging og analyse av hvilke dammer som er mest sårbare for økte flommer. På verdensbasis skjer det...
Les mer
26 mai 2021

NVE har sendt ut varsel om anleggsstans for Gismarvik vindkraftverk i Tysvær, Rogaland.

Gismarvik vindkraftverk har i dag mottatt et varsel om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om anleggstans. For å redusere ulempene fra høyintensitetslys er det satt vilkår om lysmerking. Årsaken til at NVE varsler anleggstans er manglende dokumentasjon på at vilkår om luftfartsmerking vil bli overholdt. Utgangspunktet for saken er at vindturbiner over 150...
Les mer
18 mai 2021

Rekordhøyt driftsresultat i Statkraft

Høyere kraftpriser og -produksjon ga Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat. Statkraft fortsetter å levere på strategien, og initierte flere nye fornybarprosjekter i kvartalet.Børsmeldinger Underliggende driftsresultat var 7,2 milliarder kroner i kvartalet, en forbedring på 3,1 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. – Det underliggende driftsresultatet er det beste i et enkeltstående kvartal noensinne...
Les mer