Nyhetsartikkel

12 oktober 2022

8,7 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 40 var fyllingsgrada i norske magasin 73,4 prosent, opplyser NVE.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 81,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,0 prosenteiningar.

Tunhovdfjord, høst 2022

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 87,9 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 59,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 40, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer