Nyhetsartikkel

16 februar 2022

8,5 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 6 var fyllingsgrada i norske magasin 44,8prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2002-2021 er 53,3 prosent.

Dam Eidefoss

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 59,8 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 33,1 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 6, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer