Nyhetsartikkel

26 oktober 2022

11,7 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 42 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 75,4 prosent.

Tunhovdfjord, høst 2022

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 81,0 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 0,2 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (NO4) med 87,1 prosent, medan Sørvest-Noreg (NO2) hadde lågast fylling med 64,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 42, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kilde: nve.no

Kommentarer

kommentarer