Nyhetsartikkel

24 mars 2022

9,9 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 11 var fyllingsgrada i norske magasin 31,4 prosent, opplyser NVE.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 41,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennomom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,6 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 2,4 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 49,0 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 15,9 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 11, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer