Day

mars 24, 2022

Lågare priser på kol og gass bidrog til reduserte kraftprisar Vedvarande uro i energimarknadene bidreg til store variasjonar og høg usikkerheit rundt både kraftprisane og...
Les mer