Nyhetsartikkel

03 mars 2022

8,4 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 8 var fyllingsgrada i norske magasin 40,0 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 48,4 prosent for åra 2002-2021. Gjennomom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,6 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 2,3 prosenteiningar.

Dam Eidefoss

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 54,7 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 26,6 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 8, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer