Tag

Enova

NEK og Enova etablerer Landstrømsforum

Store deler av den norske skipsflåten er moden for å ta i bruk elektrisitet som drivkraft. For å legge forholdene til rette for elektrifisering av norske fartøy har standardiserings-organisasjonen Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Enova inngått en avtale om å etablere et forum for elektrifisering av skipsfarten.