Nyhetsartikkel

05 mai 2022

Milliongebyr til strømselskaper: Straffer også to av toppsjefene

Forbrukertilsynet gir tre strømselskaper straff for å ha brukt «udokumenterte billigstpåstander» i markedsføringen. To av selskapene får også forbud mot å hevde de er billigst i fremtiden, med mindre de kan dokumentere det.

Forbrukertilsynet gir overtredelsesgebyr til disse tre selskapene:

  • Motkraft AS: 400.000 kroner
  • NordlysEnergi AS: 1.000.000 kroner
  • Agva Kraft AS: 1.500.000 kroner

– Ved markedsføring med bruk av påstander om å være billigst, er det viktig for forbrukerne at påstanden er sann. Dersom næringsdrivende markedsfører seg som billigst uten faktisk å være det, kan forbrukere risikere å ta kjøpsvalg på feil grunnlag, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet ifølge E24.

Alle gebyrene er høyere enn tilsynet varslet selskapene og personene om i desember.

Ifølge tilsynet er dette på bakgrunn av «en helhetsvurdering». De sier gebyrene til de ulike er ulike blant annet fordi grovheten av lovbruddene er ulike.

I tillegg vil daglig leder i NordlysEnergi – Stefan Manov – få et personlig gebyr på 200.000 kroner, for å ha medvirket til villedende markedsføring. Daglig leder i Agva Kraft – Finn Erik Arctander – får også et personlig gebyr på 200.000 kroner av samme grunn.
Les mer i E24.no

Kommentarer

kommentarer