Nyhetsartikkel

10 februar 2022

9,9 proset lågare magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 5 var fyllingsgrada i norske magasin 46,8 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2002-2021 er 56,7 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 61,7 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 36,2 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 5, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer