Nyhetsartikkel

16 mars 2022

9,8 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 10 var fyllingsgrada i norske magasin 34,2 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 44,0 prosent for åra 2002-2021. Gjennomom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,6 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 2,1 prosenteiningar.

Dam Eidefoss

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 50,9 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 18,9 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 10, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kilde: nve.no

Kommentarer

kommentarer