Nyhetsartikkel

04 mai 2022

10,2 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 17 var fyllingsgrada i norske magasin 21,1 prosent.
Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 31,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,9 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 0,4 prosenteiningar.

Dam Savalen

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 38,0 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 9,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 17, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer