Nyhetsartikkel

18 mai 2022

14,3 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida

Ved utgangen av veke 19 var fyllingsgrada i norske magasin 23,2 prosent.
Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 37,5 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 2,3 prosenteiningar.

Sysendammen/Sysenvatnet

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 36,8 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 11,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 19, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer