09 desember 2021

12,6 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgrada i norske magasin 65,8 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 78,4 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 78,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 58,7 prosent.  Energiinnhald og...
Les mer
05 desember 2021

Guide til årets juleøl 2021 – 25. årgang: Juleøl i butikken

Les gjerne Guiden på mobilen. Nedenfor er vår vurdering av øl som kan kjøpes i butikken. Dette ølet er i klasse D med inntil 4,7 volumprosent alkohol: Vår favoritt i år er: Fairytale of RørosRøros BryggeriKlasse D – 4,7 volumprosent alkohol En mørk bronsjefarget ale med nydelig, hvitt,  stort skum som legges seg som nyddelige Brüssel-kniplinger...
Les mer
03 desember 2021

Juleølguiden 2021 – 25. årgang: De sterkeste juleølene

Les gjerne Julølguiden på mobilen. Årets beste blant de sterkeste juleølene: Aass Vellagret JuleølKlasse F – 9,0  volumprosent alkohol  Aass Juleøl Premium er blant vår gamle favoritter. I 2009 slo vårt eldste bryggeri til med en nydelig kraftversjon på 9 volumprosent alkohol. Det er en smaksbombe i karamellmalt og bitre smakstoner. Ølet har et mørkt skum som dekorerer glasset...
Les mer
01 desember 2021

10,8 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 47 var fyllingsgrada i norske magasin 69,0 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 79,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 80,2prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 61,8 prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin...
Les mer
24 november 2021

9,7 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nesten ingen endring i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgrada i norske magasin 71,2 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka var det nær inga endring i den samla fyllingsgrada. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 80,9 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling...
Les mer
18 november 2021

10,4 prosent lavere magasinfyllingen enn normalen for årstida

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgrada i norske magasin 71,4 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 81,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 82,4prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 63,4prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i...
Les mer
16 november 2021

Flaskehalsinntektene til Statnett dekker kostnader i transmisjonsnettet og bidrar til lavere nettleie.

Flaskehalsinntektene på mellomlandskablene endte på 2,3 milliarder kroner i 2020.  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) godkjenner Statnett sin bruk av flaskehalsinntektene for 2020. –  I praksis brukes alle flaskehalsinntektene til å dekke relevante kostnader i transmisjonsnettet. Da blir det også mindre å betale for norske forbrukere gjennom nettleien. I praksis brukes flaskehalsinntektene på samme...
Les mer
11 november 2021

Auka strømeksport

Låg vindkraftproduksjon på kontinentet bidrog til auke i norsk nettoeksport Vindkraftproduksjonen i Norden og på kontinentet var særs låg i midten av førre veke. I denne perioden hadde Noreg høg vasskraftproduksjon og utnytta nesten all tilgjengeleg utvekslingskapasitet mot utlandet til eksport, opplyser Norges vassdrags- og enegiverk. Mot slutten av veka auka vindkraftproduksjonen og Noreg blei...
Les mer
11 november 2021

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 44 var fyllingsgrada i norske magasin 72,2 prosent. Det er 11,3 prosent lågare enn normalen for årrstida i Norge. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 0,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 83,6 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 83,0 prosent, mens Sørvest-Noreg...
Les mer
03 november 2021

7,8 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 43 var fyllingsgrada i norske magasin 71,3 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 3,0 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 83,1 prosent. Magsadinfyllinga kryper nærmere normalen veke for vek. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 83,2 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2)...
Les mer
27 oktober 2021

Høg vindkraftproduksjon bidrog til å dempe kraftprisane utover i veke 42, skriv Norges Vassdrags- og energiverk i kraftsituasjonsrapporten for veke 42. Skiftande vêr skapte stort spenn i kraftprisane i veke 42. Låg vindkraftproduksjon i starten av veka bidrog til enkelttimar med svært høge prisar både i Europa og sørlege deler av Norden. Måndag morgon mellom...
Les mer
27 oktober 2021

14,1 prosent lågare magasinfylling enn normalen i Norge for årstida

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 42 var fyllingsgrada i norske magasin 68,3 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 0,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 82,4 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 82,5 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 57,6 prosent.  Energiinnhald...
Les mer
20 oktober 2021

Kraftsituasjonen veke 41, 2021: Fobruket auka med 11 prosent i i veke 41. Auke på 11 porsent i forbruket i Sør-Norge. Vekeprisen sør i Noreg (NO1, NO2, NO5) var 105 øre/kWh. I veke 41 auka forbruket i Noreg med elleve prosent. Auken har samanheng med kaldare vêr og høgare forbruk til oppvarming. Tilsvarande forbruksnivå for...
Les mer
20 oktober 2021

15,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 41 2021: Framleis auke i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 41 var fyllingsgrada i norske magasin 67,5 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 1,0 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 82,9 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 83,0 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling...
Les mer