13 januar 2022

Nettoeksport og lågare kraftprisar i nord

Kaldt vêr og ferieslutt bidrog til ein auke i norsk kraftforbruk i veke 1. Etter ei veke med låg vasskraftproduksjon grunna høg import frå kontinentet, auka også kraftproduksjonen førre veke, og Noreg var nettoeksportør av kraft i veke 1, skriv NVE i kraftsituasjonsrapporten for veke 1.   Høg vindkraftproduksjon i dei nordlege prisområda i Noreg...
Les mer
05 januar 2022

12,5 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 52 var fyllingsgrada i norske magasin 56,0 prosent Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 68,5 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 70,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 49,6 prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad i...
Les mer
29 desember 2021

Magasinfyllinga i Norge er 12,8 prosent lavere enn normalen for årstida

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgrada i norske magasin 57,9 prosent, oppgir NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,7 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 70,7 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 72,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 50,6 prosent.  Energiinnhald og...
Les mer
15 desember 2021

13,6 prosent lågare magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Framleis nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgrada i norske magasin 62,2 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,3 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 75,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 75,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 55,3 prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad...
Les mer
09 desember 2021

12,6 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgrada i norske magasin 65,8 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 78,4 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 78,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 58,7 prosent.  Energiinnhald og...
Les mer
01 desember 2021

10,8 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 47 var fyllingsgrada i norske magasin 69,0 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 79,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 80,2prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 61,8 prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin...
Les mer
24 november 2021

9,7 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nesten ingen endring i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgrada i norske magasin 71,2 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka var det nær inga endring i den samla fyllingsgrada. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 80,9 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling...
Les mer
18 november 2021

10,4 prosent lavere magasinfyllingen enn normalen for årstida

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgrada i norske magasin 71,4 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 81,8 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 82,4prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 63,4prosent.  Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i...
Les mer
16 november 2021

Flaskehalsinntektene til Statnett dekker kostnader i transmisjonsnettet og bidrar til lavere nettleie.

Flaskehalsinntektene på mellomlandskablene endte på 2,3 milliarder kroner i 2020.  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) godkjenner Statnett sin bruk av flaskehalsinntektene for 2020. –  I praksis brukes alle flaskehalsinntektene til å dekke relevante kostnader i transmisjonsnettet. Da blir det også mindre å betale for norske forbrukere gjennom nettleien. I praksis brukes flaskehalsinntektene på samme...
Les mer
11 november 2021

Auka strømeksport

Låg vindkraftproduksjon på kontinentet bidrog til auke i norsk nettoeksport Vindkraftproduksjonen i Norden og på kontinentet var særs låg i midten av førre veke. I denne perioden hadde Noreg høg vasskraftproduksjon og utnytta nesten all tilgjengeleg utvekslingskapasitet mot utlandet til eksport, opplyser Norges vassdrags- og enegiverk. Mot slutten av veka auka vindkraftproduksjonen og Noreg blei...
Les mer
11 november 2021

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 44 var fyllingsgrada i norske magasin 72,2 prosent. Det er 11,3 prosent lågare enn normalen for årrstida i Norge. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 0,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 83,6 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 83,0 prosent, mens Sørvest-Noreg...
Les mer