18 mai 2021

Erna Solberg og Angela Merkel åpner NordLink

Torsdag 27. mai blir den første strømforbindelsen mellom Norge og Tyskland offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg og forbundskansler Angela Merkel, opplyser Statnett. Den undersjøiske strømkabelen NordLink går mellom Agder og Schleswig-Holstein. Forbindelsen er verdens lengste av denne typen i drift, og et av Statnetts største prosjekter noensinne. Hele forbindelsen er 623 kilometer lang. –...
Les mer
18 mai 2021

Statnett får sterkere insentiver til kostnadseffektivitet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) innfører en ny modell for å bestemme inntektene til Statnett. Dette vil styrke Statnetts insentiver til kostnadseffektivitet. – Det er viktig at Statnett har insentivene å drive effektivt slik at nettleien for husholdninger og næringsliv ikke øker mer enn nødvendig.  Statnett har svært viktige samfunnsoppgaver, og både oppgaver og...
Les mer
18 mai 2021

Strømbrudd i 2021: Leveringssikkerheten var 99,985 prosent

I 2020 var leveringspåliteligheten på 99,985 prosent. Det vil si at 0,015 % av den elektriske energien ikke nådde frem til strømkunden på grunn av feil eller utkoblinger. Det viser avbruddsstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). – Det var få store hendelser knyttet til uvær og snøfall som påvirket leveringspåliteligheten i 2020. Samtidig...
Les mer
18 mai 2021

Utsatt frist for idriftsettelse av Odal vindkraftverk

NVE har fattet vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av Odal vindkraftverk. Det betyr at fristen forlenges med seks måneder fra 31.desember 2021 til 30.juni 2022, opplyser NVE. Odal Vindkraftverk AS søkte i februar om å få utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket som følge av covid-19-pandemien. NVE har fattet vedtak om å innvilge søknaden....
Les mer
18 mai 2021

Rekordhøy kraftproduksjon og -etterspørsel i første kvartal

NVEs kvartalsrapport for kraftsituasjonen første kvartal viser at vi aldri før har hatt et så høyt strømforbruk i Norge. I januar var kraftforbruket 15,65 TWh, som er det høyeste månedsforbruket som er registrert. Totalt ble kraftforbruket 42,7 TWh første kvartal. Ikke uventet ble det også satt produksjonsrekord med 45,7 TWh produsert kraft første kvartal. –...
Les mer
18 mai 2021

3 prosent høgare magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Framleis nedgang i magasina. Ved utgangen av veke 18 var fyllingsgrada i norske magasin 35,3 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,7 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 32,3 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 45,2 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 15,2 prosent. Energiinnhald og...
Les mer
18 mai 2021

Høge kraftprisar for årstida

Høgare vindkraftproduksjon bidrog til å trekke ned prisnivået i kraftmarknaden i store delar av Norden og på kontinentet sist veke. oppluser NVE. I takt med at vindkraftproduksjonen auka, regulerte den norske vasskraftproduksjonen ned. Samstundes var det avgrensa importkapasitet på fleire av dei norske utenlandsforbindingane. Til saman bidrog dette til å dempe prisnedgangen i dei norske...
Les mer
26 mars 2021

Tre vindkraftverk får ikke utsatt frist for idriftsettelse

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i klagesakene om utsatt frist for idriftsettelse for Kvinesheia, Remmafjellet og Havsul I vindkraftverk. Departementet opprettholder NVEs vedtak om å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse for Kvinesheia og Remmafjellet vindkraftverk. Departementet omgjør NVEs vedtak om å gi Havsul I vindkraftverk utsatt frist for idriftsettelse. Vedtakene  er...
Les mer
26 mars 2021

6 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 11 var fyllingsgraden i norske magasin 47,3 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 41,3 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 56,8 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 26,6 prosent. Energiinnhald og fyllingsgrad...
Les mer
26 mars 2021

Undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

Undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen Et dataangrep i kraftforsyningen kan få katastrofale følger for samfunnet. Vår undersøkelse viser at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke har fulgt opp at beredskapen mot slike angrep er god nok, konkluderer Riksrevisjonen. (PDF, 2,59 MB)Last ned hele rapporten Se riksrevisor Per-Kristian Foss presentere undersøkelsen Kort fortalt...
Les mer
26 mars 2021

NVE fortsetter innsatsen for å sikre kraftforsyningen mot dataangrep

Riksrevisjonen har offentliggjort en rapport som gjennomgår arbeidet med datasikkerhet i kraftforsyningen. NVE vil nå se nærmere på innholdet i rapporten og følge opp anbefalingene som gjør at vi kan bidra til at den norske kraftforsyningen fortsetter å ha et høyt sikkerhetsnivå. Kraftforsyningen er svært viktig for de aller fleste samfunnsfunksjoner, og har i likhet...
Les mer
26 mars 2021

Slik blir konsesjonsbehandlingen av solkraftverk

Solkraft er den kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest i verden, og i årene framover forventer NVE at det vil komme inn flere konsesjonssøknader for solkraftverk i Norge. Nå lanseres derfor en veiledning for konsesjonsbehandling av solkraft.  Her til lands har solcelleanlegg først og fremst vært brukt til å produsere egen strøm for hytter, og etter hvert også boliger og næringsbygg. Derfor er de fleste...
Les mer
26 mars 2021

Energieffektivisering i norske bygninger kan redusere energibruken tilsvarende 10 prosent av Norges strømforbruk

Bygningsmassen i Norge har et samlet lønnsomt potensial for energieffektivisering på 13 TWh. Det viser en ny analyse fra NVE. Potensialet gjelder for småhus, boligblokker og næringsbygg, til en kostnad på 1 kr/kWh eller lavere. – Særlig næringsbygg peker seg ut med potensiale for effektivisering på omtrent 9 TWh. Tilsvarende tall for småhus er ca....
Les mer
18 mars 2021

6,4 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida

Omtrent same nedtapping av magasina som veka før. Ved utgangen av veke 10 var fyllingsgraden i norske magasin 50,4 prosent. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,3 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 44,0 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 59,8 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 31,1...
Les mer
10 mars 2021

Skilnad i kraftpris mellom Sør- og Nord-Noreg

Lågare temperaturar over heile landet medverka til ein auke i kraftforbruket førre veke. I Vest- og Sør-Noreg auka også kraftproduksjonen, medan den gjekk ned i Midt- og Nord-Noreg, rapporterar NVE. Gjennom heile førre veke var det ein tydeleg prisskilnad mellom dei to nordlegaste prisområda i Noreg og dei tre prisområda i sør. Medan Nord- og...
Les mer
10 mars 2021

6,8 prosent større magasinfyllling enn normalen for årstida i Norgent

Fyllingsgraden framleis over medianen. Ved utgangen av veke 9 var fyllingsgraden i norske magasin 52,9 prosent, melder NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,2 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 46,1 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 62,1 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 35,1...
Les mer
10 mars 2021

Narvik blir Norges hydrogenhovedstad?

Utviklingsselskapet Teco 2030 planlegger å bygge en diger fabrikk for hydrogen-brenselceller i Narvik. De lover 500 arbeidsplasser. Selskapets planer i Norge ble lansert allerede i februar, men da planla de å bygge på Østlandet, melder NRK Nordland. Nå er planene flyttet nordover til Narvik. Billedtekst: Hydrogenfabrikken skal bygges i Narvik, der fabrikken vil bli etablert...
Les mer
08 mars 2021

TrønderEnergi kjøper Statkrafts eierandel i Roan Vindpark

TrønderEnergi og Stadtwerke München kjøper ut Statkraft fra Norges nest største vindkraftverk, Roan vindpark i Åfjord. Statkraft selger ut alle sine aksjer i Roan Vind Holding, til TrønderEnergi og Stadtwerke München, og går helt ut av eiersiden i Roan Vindpark. Avtalene ble signert fredag kveld. Roan Vindpark, med sine 71 vindturbiner, produserer rundt 884 GWh...
Les mer
03 mars 2021

6,7 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 8 var fyllingsgraden i norske magasin 55,1 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,0 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 48,4 prosent.  Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 64,8 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 39,4 prosent. Energiinnhald...
Les mer