14 januar 2020

Vil elektrifisere norsk sokkel

Equinor har satt seg nye ambisiøse klimamål og vil gjøre norsk sokkel utslippsfri i 2050. Elektrifisering blir et av de viktigste tiltakene og fornybarnæringen er klare til å bidra. I en pressemelding skriver Equinor at de vil redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent...
Les mer
13 januar 2020

Som Energiteknikk tidlgiere har omtalt, planlegger Equinor å elektrifisere feltene Troll B, C og Oseberg fra Kollsnes, og har søkt NVE om dette. Statnett har varslet at tiltakene kan koste 3-4 milliarder kroner, skriver Energiteknikk. –  For å innfri Equinors behov har Statnett funnet en løsning som gjør at elektrifiseringen av feltene kan gjennomføres før...
Les mer
10 januar 2020

Konkurransetilsynet avviser utjevning av nettleien

Konkurransetilsynet frykter at strømregningen vil øke for mange husholdninger hvis nettleien blir utjevnet, og vil beholde dagens system hvor nettleien kan variere med flere tusen kroner mellom ulike regioner, melder E24.no. I distrikter med få nettkunder betaler kundene ofte mye høyere nettleie enn strømkunder i sentrale strøk hvor mange deler på regningen, og Reguleringsmyndigheten for...
Les mer
09 januar 2020

Kraftledningsmaster bedre tilpasset landskapet kan dempe konflikter

Med god planlegging kan kraftledningsmaster bedre tilpasses landskapet. Nå får nettselskapene hjelp i en ny fagrapport fra NVE. Av Informasjonsavdelinga, NVE   Fjellandskap Isfjorden. Ny H-mast med strømledninger. Foto: Multiconsult Synligheten av kraftledninger er et viktig tema i NVEs konsesjonsbehandling, og blant det som fører til de største konfliktene ved utbygging av nye kraftledninger. –...
Les mer
06 januar 2020

Elektrifisering av sokkelen krever mye kraft: – Umulig uten vindkraft

Equinor vil elektrifisere plattformene på norsk sokkel og øke kraftforbruket. – Det blir umulig uten vindkraft, sier bransjeorganisasjonen Norwea. Equinor trapper opp sine planer om elektrifisering av norske olje- og gassfelt, LO og NHO er også med på løftet. De nye ambisjonene fra oljebransjen og organisasjonene ble presentert i to pressekonferanser mandag, én med Equinor...
Les mer
02 januar 2020

6,2 prosent lavere magaasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Noko mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 52 var fyllinga i norske magasin på 63,3 prosent. Magasinfyllinga gjekk ned med 1,7 prosenteiningar frå veka før. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 69,5 prosent. Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 50,0 prosent, medan Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgast fylling...
Les mer
20 desember 2019

Innføring av implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen

Reguleringmyndigheten for energi (RME) godkjenner den felles søknaden fra Statnett og den danske systemoperatøren Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen (Skagerrak). RME godkjenner at implisitt tapshåndtering vil bli innført på døgnmarkedet og intradagmarkedet på Skagerrak. RME har sammen med den danske reguleringsmyndigheten, DUR, vurdert søknaden fra Statnett og Energinet.
20 desember 2019

NVE har godkjent søknad om endring av konsesjon, detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Tysvær vindkraftverk

NVE godkjente 18.12.2019 Tysvær Vindpark AS sin søknad om endring av konsesjonen og detaljplanen og MTA for Tysvær vindkraftverk. NVE har også godkjent MTA for nettilknytningen av vindkraftverket, og det er gitt ekspropriasjonstillatelse for utvidelse av klausuleringsbredde og mindre justeringer av nettilknytningen.
17 desember 2019

Altibox bruker en halv milliard på nye fiberkabler mellom Norge og Europa

Fiberselskapet vil legge to kabler fra Larvik til Hirtshals, og fra Rennesøy til Newcastle. Samtidig lover selskapet raskere internett. Altibox lover raskere internett når selskapet investerer i to nye fiberkabler mellom Norge og Europa, skriver Stavanger Aftenblad. Planen til selskapet er å legge en fiberkabel fra Larvik til Hirtshals i 2020. Året etter skal det...
Les mer
16 desember 2019

Dansk Energi mener: Grøn el skal gøre Danmark fri af fossile brændsler

Danmark skal mindske CO2-udledningen markant ved at bruge den stadig grønnere el dér, hvor vi fortsat er låst fast til fossile brændsler. Det gælder særligt i transporten, hvor CO2-udslippet stiger. Det kan kun lykkes, hvis danskerne får de nødvendige incitamenter til at vælge el til og de sorte brændsler fra. Af Informationasavdelingen Dansk Energi Dansk...
Les mer