Nyhetsartikkel

30 mars 2022

9,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 12 var fyllingsgrada i norske magasin 29,2 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 38,6 prosent for åra 2002-2021. Gjennomom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,0 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 2,7 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 48,1 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 13,4 prosent.

PowerBI rapport for magasinstatistikken vises ikke på grunn av tekniske feil. Vi jobbar med å retta feilen. Magasintallene er tilgjengelige i API 

ElspotområdeVeke 12, prosentEnergiinnhald, GWhKapasitet, GWhMedian veke 12, prosentVeke 11, prosentEndring frå sist veke, prosenteiningar
Aust-Noreg (NO1)13,4799597617,115,9-2,5
Sørvest-Noreg (NO2)25,787033389944,728,0-2,4
Midt-Noreg (NO3)31,32861914725,833,4-2,1
Nord-Noreg (NO4)48,1100282085144,248,8-0,7
Vest-Noreg (NO5)18,732351733130,421,2-2,5
Noreg29,2254788720338,631,2-2,0

Kommentarer

kommentarer