15 august 2016

Prisfall på havvind

Det har vakt oppsikt i inn- og utland at det siste hollandske havmølleprosjektet Borssele 1 og 2 bare vil motta 54 øre/kWh i tilskudd. For få måneder siden blev Horns Rev 3, med en pris på 77 øre/kWh, udropt som historisk billig, og for at kunne sammenligne de hastigt faldende priser, har Vindmølleindustrien lavet en...
Les mer
11 august 2016

Eon med tungt underskudd etter milliardnedskrivning

Nedskrivninger i energidivisionen Uniper tynger Eons resultat. Konsernet kommer ut med et underskudd for for første halvår på 20 milliarder norske kroner. Det tyske energikonsernet Eon offentliggjorde onsdag morgen et regnskap, som er tynget av enorme nedskrivninger i energidivisionen Uniper, som er under utskillelse fra resten av konsernet. Selskapet posterede for årets første seks måneder...
Les mer
11 august 2016

KrF snur – åpner for delprivatisering av Statkraft 

– Det er lov for Høyres programkomité å tenke høyt. Men vannkraftressursene tilhører fellesskapet, sa næringspolitisk talskvinne Line Henriette Hjemdal (KrF) i vår. Nå er det derimot snakk om ny vurdering, ifølge Dagens Næringsliv. – KrF er åpne for å se på organiseringen av Statkraft og deres forretningsområder. Jeg er også åpen for delprivatisering av...
Les mer
11 august 2016

Normal magasinfylling for årstida i Norge

Magasinfylling veke 31 79,0% / +1,4% Framleis auke i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 31 var fyllingsgraden i norske magasin 79,0 prosent, opplyser NVE. Gjennom veka auka fyllingsgraden med 1,4 prosenteiningar mot 2,1 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2015 var 79,1 prosent. Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med...
Les mer
11 august 2016

Unormalt lav vannstand

Innenfor bestemmelsene, sier TrønderEnergi. Reguleringen av Søvatnet i Sør-Trøndelag skal skje innenfor NVE sine konsesjonskrav. I Søvatnets konsesjonskrav om sommervannstand, som gjelder i perioden 25.mai til 1.oktober, heter det at minimum vannstand kan være på kote 278,33. Denne er ikke underskredet i år, i følge Trønderenergi. – Vannstanden i dag (tirsdag), er på 278,47. Den...
Les mer
09 august 2016

Plusskundeordningen fortsetter, men hvordan?

Hva skjer med den nye plusskundeordningen når Elhuben trolig ikke starter opp før høsten 2017? NVE sier til Defo at den midlertidige ordningen vil fortsette. Midlertidig ordning Det er nettselskapene som administrerer den midlertidige ordning overfor plusskundene i dag. De monterer opp en avansert måler som kan måle strømforbruket begge veier. I tillegg kjøper eller...
Les mer

Karbon, jern, sprit og magneter kan sørge for batterier med bedre ytelse om så lite som et år. Ifølge ny rapport som nylig er publisert i journalen Nature Energy, kan ytelsen til eksisterende batteriteknologi forbedres med 30 til 50 prosent, skriver TU.

08 august 2016

Dong fik et overskud på 6,4 mia. kr.

Periodens resultat udgjorde 6,4 mia. kr., hvilket var en stigning på 3,6 mia. kr. i forhold til 1. halvår 2015. Meget tilfredsstillende 1. halvår 2016 med vækst i driftsresultatet på 19%: • Driftsresultatet (EBITDA) for 1. halvår 2016 steg med 19% til 12,4 mia. kr. Det underliggende driftsresultat, renset for engangseffekter, steg med 34% og blev...
Les mer