Nyhetsartikkel

14 september 2016

Elkunder betaler millioner for kabler, som regeringen skrotter

­
­
­
­

Regeringen dropper at grave 1.300 km luftledninger i jorden.

Men da statens elselskab for fire år siden købte elnettene, var en del af prisen en betaling for at forrente milliardinvesteringen i det nu droppede gravearbejde. Absurd, siger iagttager til Ingeniøren.

Et stærkere Danmark’
Med planen dropper regeringen at grave 1.300 kilometer luftledninger til el i jorden. Det sparer en investering på godt fire milliarder kroner.

Forrentningen af investeringen er allerede betalt af statens energiselskab

Problemet er imidlertid, at statens eget energiselskab, Energinet.dk, allerede har betalt for at forrente investeringen i at lægge kablerne i jorden. Det skete, da Energinet.dk i 2012 købte de såkaldt regionale elnet af de daværende ejere, de lokale elmonopoler samt Københavns og Frederiksberg kommuner.

Handlen fik allerede dengang kritikerne til at tale om fortsat røveri af de danske elkunder. For det første var elnettene nemlig betalt én gang, skriver Ingeniøren.

For det andet var prisen på 5,7 milliarder kr. langt højere, end da tilsvarende net blev handlet i bl.a. Tyskland.

Det mest kontroversielle aspekt var dog, at en del af prisen, cirka én milliard kroner, gik til at betale for at forrente investeringer, der end ikke var foretaget. Det drejede sig først og fremmest om at lægge luftledningerne i jorden, et projekt til samlet 14 milliarder kroner.
De regionale elnet
De regionale elnet omfatter kabler med 132 kV på Sjælland og Lolland-Falster og 150 kV vest for Storebælt. Energinet.dk købte i 2012 nettene af ti selskaber, der var ejet af kommuner og/eller lokale elmonopoler. Prisen var 5,7 milliarder kroner. EU-lovgivning tvang elselskaberne til at sælge, og den danske elforsyningslov dikterer, at Energinet.dk skulle være køberen.

På købstidspunktet bestod nettene af knap 3.000 km luftledninger, godt 500 kilometer jordledninger og ca. 100 transformerstationer.

Siden handlen er ca. 900 km luftledninger lagt i jorden, og der er planer om at grave yderligere ca. 800 km ned. Tilbage er 1.300 km, som regeringen nu dropper.

Energinet.dk opkræver regningen for at afskrive og drive de regionale elnet som en del af sin såkaldte nettarif, der er på 4,3 øre pr. kWh.

De oprindelige ejere havde ret til at få forrentet den investering med cirka fem procent årligt. Det er den fortjeneste, der blev en del af salgsprisen for nettene, selv om den altså ikke var foretaget på salgsdatoen.

Anders Larsen, der i dag er ekstern lektor på RUC, og som i 20 år var forskningsleder for energi og miljø på AKF, har tidligere sammenlignet med en hushandel. Normalt vil det trække prisen ned, hvis den nye køber ved, at taget snart skal skiftes. I dette tilfælde blev prisen omvendt hævet, fordi taget ville have givet den tidligere ejer en løbende indtægt.

 

Efter at regeringen har besluttet at droppe kabellægningen, siger Anders Larsen:

»Det er absurd. Den slags handler findes ikke andre steder end mellem monopoler. Normalt ville køber jo have sikret sig, at de kunne realisere den forventede profit, som de betaler for.«

Energinet.dk har allerede lagt 900 km i jorden og har planer om yderligere 800 km. Tilbage er de 1.300 km,

Kommentarer

kommentarer