Nyhetsartikkel

14 september 2016

Storbritannia kan fortsatt følge EUs energipolitik

Efter Storbritannien i folkeavsteningen i juni stemte for å forlate EU, er landets framtidige deltagelse i en lang rekke EU-samarbeider uavklart.

For kvotehandelssystemet, som briterne har været en vigtig drivkraft til at udvikle, er der bekymring for, om Brexit vil betyde, at kvoteoverskuddet nedbringes langsommere, og om prisen på at udlede CO2 dermed vil blive lavere.

– Storbritannien har kæmpet hårdt og gået med forrest i kampen for en markedsdrevet energi- og klimapolitik. Lige meget, hvilken model vi ender med, så er det vigtigt, at vi ikke sætter Storbritannien helt uden for indflydelse, fortæller Jørgen Skovmose Madsen, EU-chef i Dansk Energi:

– Eksempelvis bør Danmark arbejde for, at Storbritannien får mulighed for fortsat at være en del af kvotesystemet, ligesom man i EU bør lytte til briternes holdning, når systemet i det kommende år skal reformeres.

Hvordan Storbritanniens forhold til EU i fremtiden vil blive defineret vil dog afhænge af de kommende Brexit-forhandlinger, som forventes at trække ud over en årrække.

Storbritanniens energisektor og industri stod i 2015 for cirka 10 procent af de samlede udledninger i den kvotebelagte sektor.

Læs hele nyheden

KIlde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer