18 august 2016

Ikkje løyve til Røyrvasselv kraftverk

NVE avslår søknad frå Namdal Kraft AS om løyve til å byggje Røyrvasselv kraftverk i Røyrvasselva, og til å regulere Røyrvatnet i Rørvik kommune i Nord-Trøndelag. Avslaget er i hovudsak grunngjeve med at kraftverket ville ha produsert lite straum, medan kostnadane er høge. Røyrvasselv kraftverk med tilhøyrande regulering ville hatt ein årleg kraftproduksjon på om...
Les mer
17 august 2016

En rapport i ubalanse

Rapporten «Verdiskapning i den norske fornybarnæringen» belyser bare framtiden for de store energiselskapene. Thema leverte nylig rapporten «Verdiskapning i den norske fornybarnæringen». En rapport som ifølge Defos daglige leder, Knut Lockert er ubalansert. – Rapporten belyser kun fremtiden sett gjennom øynene til de store energiselskapene, sier Lockert. Av: Redaksjonen i DEFO (Distriktenes Energiforening) Konsulentselskapet Thema leverte...
Les mer
15 august 2016

Statsrevisorer overvejer at undersøge Dong-salg

Tirsdag skal statsrevisorerne tage stilling til, om det er værd at undersøge, om dele af Dong Energy blev solgt for billigt til en række institutionelle investorer tilbage i 2014. Ligeledes skal det diskuteres, om man bør kaste et kritisk blik på ledelsens incitamentsprogram. Statsrevisorerne overvejer nu at lade Rigsrevisionen undersøge, om dele af Dong Energy...
Les mer