Nyhetsartikkel

14 september 2016

Vil bevare Statkraft

Tidligere Statoil-topp advarer mot Statoil-modellen for Statkraft.

Privatisering av Statkraft skal få lønnsomhet ut av selskapets utenlandssatsing, men det motsatte skjedde i Statoil, sier Hogne Hongset, tidligere informasjonssjef i oljegiganten, til Klassekampen.

Høyre går i sitt programutkast inn for å delprivatisere Statkraft etter modell fra Statoil. Hogne Hongset, som i ti år var en av informasjonssjefene i Statoil, sier at forslaget er en svært dårlig idé.

– Høyre sier at det vil delprivatisere Statkraft for å sikre en mer profesjonell styring av utenlandssatsingen og viser til at selskapet har tapt 17 milliarder kroner på utenlandsprosjektene. Men det var i det delprivatiserte Statoil at konsernsjef Helge Lund fikk satse ubehersket på kanadisk oljesand og amerikansk skifergass, en satsing som selskapet har måtte avskrive med 70 milliarder kroner, sier Hongset.

– Det er ingen grunn til å tro at et delprivatisert Statkraft skal drive sine utenlandsinvesteringer mer profesjonelt enn det Statoil har gjort, fortsetter han.

Mister kontrolen

Hongset tror staten i praksis vil miste kontrollen over Statkraft dersom private eiere slippes inn.

– Det norske samfunnet har i praksis ikke styrt Statoil siden selskapet ble delprivatisert. Ved et nedsalg i Statkraft vil vi miste den samfunnsmessige styringen over det selskapet også, selv om staten beholder aksjemajoriteten. Det kan man gjerne benekte, men Statoil er et illustrerende eksempel på at det vil skje, sier Hongset.

Han mener Statkrafts tapsprosjekter i utlandet er kritikkverdige, men advarer mot å tro at de ville ha lyktes så mye bedre med private eiere.

– Hvordan man opererer i utlandet er ikke nødvendigvis veldig forskjellig om man er et reint statsselskap eller et privat. Det er bare å se på den profilerte private investoren Jens Ulltveit-Moe. Han har gått på svært stygge smeller i sin satsing i fornybar energi i utlandet, sier Hognset til Klassekampen.

– Det delprivatiserte Statoil har altså i sin utenlandssatsing sølt bort mange ganger det Statkraft har tapt. Selvsagt er det kritikkverdig når Statkraft bommer, men det må løses med mer trykk på sunne forretningsmessige vurderinger, ikke endret eierskap.

Høyres forslag skal ifølge dem selv sikre arvesølvet ved at kontantstrømmen fra norsk vannkraft fortsatt skal tilfalle staten. Hvordan dette nøyaktig skal gjøres, er fortsatt uklart, og Hongset tviler på at de vil få det til.

– Det henvises til Statoil der statens eierandeler ble skilt ut i Petoro. Men Statoil er en pengemaskin til tross for dette og til tross for pengene de har tapt i utenlandsinvesteringene sine, sier han.

Positiv til nytt selskap
I debatten rundt Statkrafts organisering har en oppsplitting av selskapet vært nevnt som et mulig alternativ. Det er en langt bedre idé enn å delprivatisere, sier Hongset.

– Dersom Høyre ønsker å sikre at overskuddet fra den norske vannkraften ikke sløses bort på risikable utenlandsprosjekter, er det bare å be Statkraft trekke seg ut av prosjekter ute og konsentrere seg om Norge. Så kan det opprettes et nytt selskap som kan satse utenlands med både privat og statlig eierskap. Hvis det er så smart å satse på fornybar energi utenom Norge, kan private eiere være med i det selskapet og risikere sine egne penger der, sier Hongset.

Les mer i Klassekampen

 

Hongset mener at landet som helhet vil tjene mer på å foredle kraften i Norge enn de økte inntektene til kraftselskapene som høyere priser vil medføre.

 

 

Kommentarer

kommentarer