Nyhetsartikkel

14 september 2016

Vannkraft på vent

Mange vannkraftprosjekter i Norge blir lagt i skuffen.

De er ikke lønnsomme med dagens lave strømpris og høye skatteregime, hevder bransjen. Dermed uteblir nødvendig oppgradering av eksisterende kraftverk.

– Samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekter skattes i hjel, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth, til Avisenes Nyhetsbyrå. Han peker på at vannkraften er avgjørende for å nå Norges mål om å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Ulseth hevder at fornybar vannkraft blir skattlagt hardere enn olje og gass. Vannkraftprodusentene betaler i dag eiendomsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgift og grunnrenteskatt.

Norges 1.500 vannkraftverk har behov for nyinvesteringer på nærmere 50 milliarder i det samme tidsrommet. Det viser beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Et eksempel er 70 år gamle Hensfoss kraftverk i Buskerud. En planlagt oppgradering vil gi 20 prosent økt produksjon av fornybar energi, men Glittre Energi må sette prosjektet på vent siden det med dagens rammebetingelser ligger an til å bli et tapsprosjekt.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet mener grunnrenteskatten treffer godt, men han innrømmer at det kan være grunn til å se på om noen av de andre skattene «er utformet på en hensiktsmessig måte». Det hører med til historien at lønnsomheten i vannkraftbransjen har blitt kraftig redusert de siste årene. Lave kraftpriser slår naturlig ut i lavere overskudd. Men bransjen mener også at skattetrykket har blitt feil.

– Vi er ikke imot egen vannkraftskatt, men i dag betaler vi mer enn dobbelt så mye skatt som andre bedrifter. Vi betaler faktisk mer enn oljenæringen på nesten alle prosjekter, sier Ulseth. Nå blir det vanskelig å trekke paralleller mellom regimene for olje og vannkraft. Det blir som å sammenlikne epler og pærer.

Poenget er likevel enkelt: Det må være noe galt med rammevilkårene for norsk vannkraft når det er ulønnsomt å skifte ut turbiner og oppgradere annet utstyr som gir mer elektrisk kraft i fosser og vassdrag som allerede er bygd ut, skriver AVN.

Norge er i en unik situasjon med mye fornybar energi i form av vannkraft. Politikere flest snakker om det grønne skiftet som skal redde klodens klima fra å bli for varm. Da må mest mulig fornybar energi komme til erstatning for CO2-utslipp fra olje, gass og kull.

Vannkraft er en evigvarende fornybar ressurs. Derfor er det god miljøpolitikk å få mer elektrisk strøm ut av eksisterende vannkraftverk. Da kan vi ikke ha et skattesystem som hindrer at ellers så gryteklare prosjekter blir gjennomført. Verdifull ren vannkraft må ikke gå til spille, påpeker Avisenes Nyhetsbyrå.

Kommentarer

kommentarer