Nyhetsartikkel

12 september 2016

Positivt prisfall på havvind

Vattenfall vant anbudet på 350 MW kystnære havvindmøller i Danmark med 47,5 danske øre pr. kWh. Det er lavere enn forutsetningene i energiforliket i Folketinget i København.

Vindmølleindustrien vurderer, at med en yderligere sænkning af prisloftet på Kriegers Flak havvindmøllepark vil både de kystnære møller og Kriegers Flak kunne opsættes indenfor den økonomiske ramme, man forudsatte, da et næsten enigt Folketing traf beslutning om det samlede energiforlig i 2012.

Dansk Energi glæder sig over udsigten til prisfald på såvel kystnære vindmøller som Kriegers Flak og håber, at prisfaldet kan være med til at skabe ro om Danmarks energipolitik.

– Når det ser ud til at være muligt at nå det, man aftalte i forliget, bør man også politisk gennemføre det. Det er vigtigt, at investorer, der har bundet tid og kapital, kan regne med de beslutninger, der er truffet i et bredt politisk forlig som energiforliget, udtaler Lars Aagaard.

Læs hele reaktionen fra Dansk Energi

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer