Nyhetsartikkel

14 september 2016

Dong anker dom i Elsam-sagen

Som ventet har Dong besluttet å anke dommen i den såkalte Elsam-saken om markedsmanipulering.

Dong Energy har besluttet at anke den dom, som Sø- og Handelsretten afsagde den 30. august 2016 i sagen vedrørende det tidligere Elsam.

I afgørelsen gav Sø- og Handelsretten konkurrencemyndighederne medhold i, at Elsam misbrugte sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

Efter at have nærlæst dommen har Dong Energy besluttet at anke afgørelsen, oplyser energiselskabet i en meddelelse.

«Vi har nærlæst Sø- og Handelsrettens dom, og vi har besluttet at anke den. Ganske vist giver Sø- og Handelsretten os medhold i, at den økonomiske model, som var grundlaget for Konkurrencerådets afgørelse tilbage i 2007, er i strid med økonomisk teori og ikke kan bruges til at afgøre, om konkurrencereglerne er brudt. Men alligevel når retten til vores overraskelse frem til den konklusion, at Elsam har misbrugt sin stilling – uden at det fremgår klart af dommen, hvordan retten er kommet til det resultat,» siger koncerndirektør Thomas Dalsgaard, Dong Energy.

«Desuden har retten uden nærmere begrundelse afvist at tage hensyn til, at Elsam i en del af perioden fulgte en aftale med Konkurrencestyrelsen om, hvordan Elsam skulle fastsætte sine priser. Det er en kompleks sag, og vi mener ikke, at Sø- og Handelsrettens dom er korrekt. Derfor benytter vi nu vores ret til at anke afgørelsen,» fortsætter han.

 

Kommentarer

kommentarer