Nyhetsartikkel

12 september 2016

NIB finansierer anskaffelse av automatiske strømmålere i

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Agder Energi AS har inngått en 15-årig låneavtale for installasjon av smarte strømmålere for nettkunder i Aust- og Vest-Agder.

Agder Energi vil bruke lånet på 50 millioner euro (465 millioner kroner) til å installere cirka 200.000 nye automatiske strømmålere og avanserte målesystemer for et mer effektivt strømnettverk. De nye måleinstrumentene vil gjøre det enklere for husholdninger å følge med på strømforbruket. Målerne vil også gi bedre nettverkovervåkning og introdusere et helhetlig og mer nøyaktig faktureringssystem.

Prosjektet er en del av Norges landsdekkende mål om å implementere smarte strømmålere og avanserte målesystemer for å få et mer effektivt strømnettverk. Det forventes at prosjektet er fullført 1. januar 2019.

Agder Energis totale prosjektinvesteringer for perioden 2015-2019 utgjør cirka en milliard kroner (108 millioner euro).

-Den smarte målerteknologien vil gjøre husholdningene mer bevisste på strømforbruket, og det vil trolig føre til nye forbruksmønstre og økt energieffektivitet, sier Henrik Normann, NIBs administrerende direktør.

Agder Energi AS er majoritetseid av tretti sørlandskommuner og er den fjerde største vannnkraftprodusenten i Norge. Selskapets virksomhet inkluderer produksjon, distribusjon og salg av energi og relaterte tjenester.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

Kommentarer

kommentarer