Nyhetsartikkel

16 november 2021

Flaskehalsinntektene til Statnett dekker kostnader i transmisjonsnettet og bidrar til lavere nettleie.

Flaskehalsinntektene på mellomlandskablene endte på 2,3 milliarder kroner i 2020.  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) godkjenner Statnett sin bruk av flaskehalsinntektene for 2020.

strømnett i oslo

–  I praksis brukes alle flaskehalsinntektene til å dekke relevante kostnader i transmisjonsnettet. Da blir det også mindre å betale for norske forbrukere gjennom nettleien. I praksis brukes flaskehalsinntektene på samme måte som før, sier Tore Langset, fungerende direktør for RME.

RME skal hvert år godkjenne hvordan Statnett bruker flaskehalsinntektene. RME har nå verifisert at Statnett har brukt inntektene som oppstod i 2020 i tråd med regelverket. 

Statnett har utarbeidet en metode for bruk av flaskehalsinntektene. RME sendte denne på høring i mars og mottok 13 innspill. Rapport og vedtak om bruk av flaskehalsinntekter for 2020, samt en oppsummering og besvarelse av innspill, kan leses her.

Om regulering av flaskehalsinntektene

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal årlig offentliggjøre en rapport som viser hvilke flaskehalsinntekter Statnett har opptjent på sine forbindelser til våre naboland, og hvordan disse er brukt. Flaskehalsinntekter er inntekter Statnett får når det er prisforskjeller mellom Norge og tilknyttede land, både når det importeres og eksporteres kraft over mellomlandsforbindelsene. Det stilles krav til hvordan Statnett skal bruke flaskehalsinntektene.

Kommentarer

kommentarer