Nyhetsartikkel

01 desember 2021

10,8 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 47 var fyllingsgrada i norske magasin 69,0 prosent.

Sysendammen/Sysenvatnet

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 79,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 80,2prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 61,8 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 47, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer