Nyhetsartikkel

15 desember 2021

13,6 prosent lågare magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Framleis nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgrada i norske magasin 62,2 prosent.

Sysendammen/Sysenvatnet

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,3 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 75,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 75,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 55,3 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 49, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kilde: nve.no

Kommentarer

kommentarer