Nyhetsartikkel

29 desember 2021

Magasinfyllinga i Norge er 12,8 prosent lavere enn normalen for årstida

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgrada i norske magasin 57,9 prosent, oppgir NVE.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,7 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 70,7 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 72,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 50,6 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 51, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer