Nyhetsartikkel

09 desember 2021

12,6 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgrada i norske magasin 65,8 prosent, opplyser NVE.

Fundin

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 78,4 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 78,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 58,7 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 48, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer