Nyhetsartikkel

11 november 2021

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 44 var fyllingsgrada i norske magasin 72,2 prosent. Det er 11,3 prosent lågare enn normalen for årrstida i Norge.

Kjeldal dam, Telemarkskanalen

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 0,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 83,6 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 83,0 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 63,7 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 44, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kjelde: nve.no

Kommentarer

kommentarer