Nyhetsartikkel

18 november 2021

10,4 prosent lavere magasinfyllingen enn normalen for årstida

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgrada i norske magasin 71,4 prosent.

Sysendammen/Sysenvatnet

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 81,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 82,4prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 63,4prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 45, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer