Nyhetsartikkel

02 oktober 2018

Statkraft kjøper vannkraftverk i Brasil

Statkraft har inngått avtale med EDP Energias do Brasil om å kjøpe en gruppe med åtte vannkraftverk i delstaten Espírito Santo i Brasil. Porteføljen har en samlet installert effekt på 131,9 MW og vil styrke Statkrafts virksomhet i Brasil.

– Oppkjøpet passer godt inn i Statkrafts strategi om å bygge oss opp gjennom lønnsomme prosjekter i markeder hvor vi allerede har virksomhet. Statkraft vurderer Brasil som et nøkkelmarked for vekst og oppkjøpet styrker vår posisjon for videre utvikling i landet, sier konserndirektør Jürgen Tzschoppe i Statkraft.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og har ambisjoner om å vokse ytterligere innenfor vannkraft, vindkraft og solkraft i tillegg til markedsoperasjoner i Europa, India og Sør-Amerika. I Brasil har Statkraft ambisjoner om vekst gjennom oppkjøp og videreutvikling av anlegg som allerede er i drift samt ved å bygge ut ny produksjonskapasitet innenfor vann-, vind- og solkraft.

I Brasil eier Statkraft 81 prosent av Statkraft Energias Renovávais (SKER) mens det brasilianske pensjonsfondet FUNCEF eier 19 prosent. Kraftverkporteføljen består av seks vannkraftverk og fire vindkraftverk. I tillegg er Statkraft minoritetseier i fire andre vannkraftverk. Til sammen utgjør dagens portefølje 318 MW. Oppkjøpet av de åtte vannkraftverkene vil øke Statkrafts portefølje i Brasil til ca. 450 MW.

Ifølge avtalen skal Statkraft Energias Renováveis (SKER) overta 100 prosent av EDP Energias do Brasils aksjer i EDP PCH (eier av 7 vannkraftverk i drift) og Santa Fe Energia (eier av 1 vannkraftverk i drift). Transaksjonen er betinget av myndighetsgodkjennelse.

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.

www.statkraft.no

Kommentarer

kommentarer