Nyhetsartikkel

30 juni 2016

Milstolpe i OKGs förbättringsarbete

Genom att nu häva beslutet om särskild tillsyn ger Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, OKG ett kvitto på att organisationens arbete med ständiga förbättringar ger goda resultat. Den samlade bedömning som myndigheten gör av det senaste årets verksamhet vid OKG ger vid handen att organisationen åtgärdat bristfälligheter som myndigheten påpekat tidigare.

För drygt tre år sedan beslutade SSM att stipulera särskilda villkor för driften vid OKG. Det innebar bland annat en ökad tillsyn och ökade krav på redovisningar av såväl löpande verksamhet som förbättringsåtgärder. Beslutet motiverades främst av ett upprepat antal driftstörningar på kort tid vid Oskarshamn 1 under 2011, men SSM var tydliga med att det baserades på flera olika indikationer på bristfälligheter i sättet att bedriva verksamheten.

Oscarshamn i Sverige

Oscarshamn i Sverige

De senaste driftsäsongernas goda produktionsutfall kan betraktas som ett av flera bevis för att myndighetens kritik har beaktats på ett konstruktivt sätt. Med hänvisning till dess bedömning av hur väl OKG bedriver verksamheten idag har SSM således beslutat att återgå till en normal tillståndsövervakning.

– Vi kan därmed konstatera att vårt ambitiösa förändringsarbete har god effekt, kommenterar VD Johan Dasht. Trots det senaste årets omvälvande händelser med beslut om avveckling av två av våra anläggningar fortsätter vår utvecklingsresa oförtrutet i en verkligt utmanande tid i företagets historia. Myndighetens positiva bedömning är därmed inte bara en bekräftelse på att vi är på rätt väg utan dessutom en milstolpe i vår strävan att uppnå en ledande position i vår bransch. Det ger oss energi att hålla tempot uppe i det pågående förändringsarbetet.

Såväl Oskarshamn 1 som Oskarshamn 3 är nu bägge i drift igen efter årets lyckade underhållsavställningar.

Kommentarer

kommentarer