Month

desember 2016

Skatte- og avgiftssatser 2017

Skatte- og avgiftssatser for 2017 ble formelt fastsatt av Stortinget 17. desember. Det ble ingen endringer i satsene i forhold til budsjettforslaget, men det er i løpet av budsjettprosessen fremmet noen anmodningsforslag til regjeringen for eiendomsskatt på vannkraftanlegg.
1 2 3 8