Nyhetsartikkel

19 desember 2019

Forsvarsbygg har bedt NVE si nei til Remmafjellet

Norges forsvarsevne opp mot upopulær rasering av nabofjell, skriver avisa ST.

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge fem nye og oppgradere tre av de eksisterende radaranleggene til Forsvaret over hele landet. Den ene av de nye radarene skal bygges i Lensvik. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være Natos «øyne» i nord, opplyser Forsvarsbygg.
Det er Stortinget som har vedtatt at dagens radarteknologi skal erstattes av ny teknologi for å møte framtidas operative utfordringer. Vel åtte milliarder kroner er satt av totalt.

Vinn vinn-situasjon
Radaren i Lensvik skal bygges på Vestre Varden (Hestgrovheia), vel 650 meter over havet. Anlegget vil bestå av et bygg med radarkuppel, adkomstvei og et lite bygg ved starten av denne veien. Det er ønskelig at radaren bygges så nær det høyeste punktet som mulig for å få optimal radardekning.

— Informasjon vi har mottatt fra Forsvarsbygg sier at radaren skal dekke både land- og sjøareal i denne delen av Norge, sier ordfører Oddvar Indergård i Agdenes til Avisa ST.

Når radaren i Lensvika skal bygges, er det ikke opplyst spesifikt om, men Forsvarsbygg opererer med en byggeperiode som går fra 2020 til 2027 for prosjektet i sin helhet.

Indergård ser på denne som en vinn vinn-situasjon.

— Forsvarsbygg har vært samarbeidsvillige, og har uttrykt at de vil legge til rette for parkeringsplasser i bunnen av fjellet, slik at området blir enda mer tilgjengelig for publikum. Selve radaranlegget blir inngjerdet og er ikke veldig arealkrevende, og det blir ingen restriksjoner når det gjelder ferdsel utenfor gjerdet, sier Indergård.

Ved hjelp av kartportal.no sitt verktøy for avstandsmåling, er det praktisk talt ti kilometer mellom radaren som skal bygges og den planlagte vindparken på Remmafjellet.

Forsvarsbygg har vært i dialog om saken både med Agdenes kommune og grunneierne.

— Vil helt klart gå foran
Byggingen av radaranlegget vil også påvirke Statkrafts planer om en vindpark på Remmafjellet i Snillfjord. Årsaken er at radaren ikke skal ha andre installasjoner som kan forstyrre dekningen nærmere enn ti kilometer.

— Vi har fått opplyst at ti kilometer er minstekravet, mens det er lite ønskelig med andre anlegg skal ligge nærmere enn 33 kilometer, sier teknisk leder Bertil Meland i Agdenes kommune.

ST har målt avstanden fra ca. midt i vindparken og nordøstover til Hestgrovheia ved hjelp av kartverktøyet kartportal.no. Den er praktisk talt akkurat ti kilometer.
— Vi har i en høringsuttalelse til NVE signalisert at sumvirkningen av ei utbygging av vindkraft både på Remmafjellet, Svarthammaren og Geitfjellet vil være uheldig, da slike anlegg åpenbart vil påvirke vårt radaranlegg, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Yngve Lorentsen, til Avisa ST.

— Vil det si at ett av tre vindkraftanlegg vil være akseptebelt?

— Ja, Geitfjellet, som allerede er under utbygging, er ok. Remmafjellet og Svarthammaren går vi imot, sier han.

Status er at Statkraft har konsesjon for Remmafjellet, mens det ikke er gitt konsesjon for Svarthammaren. Kommunestyret i Snillfjord har også sagt nei til det sistnevnte prosjektet.

Kommentarer

kommentarer