Nyhetsartikkel

24 oktober 2019

Solid kvartal til tross for lavere kraftpriser

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 2899 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en økning på 219 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldtes hovedsakelig forbedret resultat fra markedsoperasjoner, opplyser konsernet i en pressemelding.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 34,7 EUR/MWh, en nedgang på 31 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Statkrafts totale kraftproduksjon var 14,9 TWh, en økning på 1,8 TWh. Økningen i produksjon var hovedsakelig relatert til gasskraft.

– Forbedringen i driftsresultatet i et marked med lavere kraftpriser gjenspeiler god drift og robusthet i Statkrafts virksomhet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkrafts langsiktige forventninger til kraftmarkedet har endret seg. Det har ført til både nedskrivninger og reversering av tidligere nedskrivninger. Nettoeffekten var positiv med 133 millioner kroner. En svekkelse av norske kroner mot euro førte til negative valutaeffekter på 912 millioner kroner, som i hovedsak var urealiserte. Kvartalets resultat etter skatt ble 656 millioner kroner. Dette var en nedgang på 609 millioner kroner.

Kontantstrøm fra drift nådde 8429 millioner kroner i kvartalet.

Underliggende driftsresultat hittil i år er 11 948 millioner kroner, som er 1879 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultat etter skatt hittil i år er 7531 millioner kroner. Dette er 4287 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor, som inkluderte 7125 millioner kroner i salgsgevinster.

Statkraft har inngått en ny langsiktig kraftkontrakt med Wacker Chemicals Norway for perioden 2021-2027 med et totalt volum på 600 GWh.

Statkraft kjøpte en portefølje av solkraftprosjekter (326 MW) i Irland og selskapet E-WALD i Tyskland som driver med lading av elbiler. Oppkjøp av vindkraftprosjekter i Chile (102 MW) og Brasil (664 MW) har styrket Statkraft sin posisjon i disse markedene.

I oktober deltok Statkraft i en auksjon i Brasil og fikk tildelt kraftkontrakter som gir grunnlag for utbygging av om lag 500 MW vindkraft.

– Auksjonsresultatet demonstrerer Statkrafts konkurransedyktighet innen vindkraft, og gir grunnlag for en stor vindkraftutbygging i Brasil, sier Rynning-Tønnesen.

Transaksjonene og kontraktene bidrar til å levere på Statkraft sine strategiske vekstambisjoner innenfor fornybar energi.

 

Kommentarer

kommentarer