Nyhetsartikkel

11 oktober 2018

Best betalt i staten

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen topper med en 8,6 millioner kroner i samlet årslønn. Han er den suverene vinneren på listen over lønn og annen godtgjørelse i de heleide statsselskapene.

Rynning-Tønnesen samlede lønn og godtgjørelse er ifølge Aftenposten:

  • fastlønn kr 5,1 millioner
  • Bonus kr 883.000 kroner
  • Annen godtgjørelse 188.600 kroner
  • pensjonskostnader 2,4 millioner kroner

Statkraft er en av Norges største konserner med en omsetning på nesten 70 milliarder kroner i fjor. Statkraft er vår suverent største kraftprodusent med 3500 ansatte. Rynning-Tønnesens pensjonsordning drar hans samlede godtgjørelser kraftig opp. Han har en pensjonsavtale som vil gi han 66 prosent av årslønnen ved fylte 67 år med full opptjening.

Nummer to på lista er administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn i Argentum Fondsinvesteringer med 7,1 millioner i lønn og godtgjørelser i fjor. På tredjeplass kommer Grethe K. Moen i Petoro AS med 5,8 millioner.

 

På fjerdeplass kommer Auke Lont (bildet over)  i Statnett med 5,3 millioner kroner.

På 18. plass kommer administrerende direktør i Enova SF, Nils Kristian Nakstad, med 2,2 millioner kroner. Han kommer bak adm.dir i Gassnova SF, Trude Sundset, som fikk samlede ytelser på kr 2,5 millioner i fjor. Hun kom på 14. plass.

Kilde: Aftenposten

Kommentarer

kommentarer